Bakgrunden är att vi socialdemokrater i kommunen, som ett av sex konkreta vallöften inför höstens val, presenterat vår ambition att tillskapa ett utomhusbad i anslutning till nya sporthallen på södra Rosenberg.

En fråga som varit med länge i diskussionen men där riktigt bra lösningar inte funnits tillgängliga. Alternativet som Liberalerna och övriga partier i gruppen MITT Tidaholm, med instämmande av Moderaterna, för fram är att försöka omvandla vårt inomhusbad vid Forsen till ett inom/utomhusbad vilket vi har prövat och funnit att det är en praktiskt dålig lösning.

Önskar man ett utomhusbad så skall det förläggas ute och inte inne. Det som möjligen skulle gå att få till där är ett soldäck som i så fall finge byggas på den östra gaveln för att sedan gå runt fram mot entrén. Annars blir det ett soldäck utan sol.

Nej, skall man göra en så stor ekonomisk investering skall man göra det på bästa möjliga sätt och när nu möjligheten till samordning finns med den nya sporthallen och dess omklädningsrum mm så är vi beredda att se till att den gamla drömmen blir verklighet.

Givetvis kommer denna investering att följa de rutiner vi har i kommunen vad avser förstudie, projektering och kostnadskalkyl både initialt och för långsiktig drift.

Från ert håll har ni ju till exempel föreslagit att en ny förskola bör byggas i Madängsholm och vi måste ju förutsätta att även en sådan skall genomgå samma handläggnings- och beslutsprocess som alla andra större investeringar i kommunen. Att inte ni har detta klart och kan redovisa några kostnader när ni lyfter fram det som ett vallöfte har vi aldrig ifrågasatt.

Annons

Vill man sedan, som ni och även andra insändarskribenter skriver, bada i Tidan så finns ju alltid den möjligheten men tyvärr har ju intresset för detta varit ganska skralt trots olika försök från tekniska förvaltningen att ta bort dy och fylla på sand, iordningställt grillplatser, omklädningshytt och så vidare. Detta kan ju heller inte på något sätt jämföras med ett utomhusbad, eller anser ni det?

Vår kommun ligger mycket bra till när det gäller den kommunala kärnverksamheten, i förhållande till många jämförbara kommuner, och det fick vi ju också acceptans för från er i allianspartierna vid valdebatten i Villan den 15 augusti. Detta är något som vi alltid kommer att prioritera högst på vår prioriteringslista.

Dessutom har vi ett utbud av fritids- och kulturaktiviteter som många andra kommuner tittar avundsjukt på och det är vi också väldigt stolta över. Ett litet exempel, Birgitta Andersson, är stödet till folkbildningen, där vi ger ett kommunalt anslag som är högst, per invånare räknat, bland de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Ni i MITT Tidaholm har en vision att vi skall göra kommunen så attraktiv att vi är 16 000 invånare år 2030 (vi är knappt 13 000 idag) och det vore väldigt roligt om det blir verklighet. Vår ambition i det avseendet är att vi skall nå 14 000 samma år, vilket vi anser är ett något mera realistiskt mål.

Vem som får rätt, det får framtiden utvisa men inget av dessa mål löser sig självt utan det krävs många olika insatser för att nå dit. Ett exempel på detta är det stora nybyggnadsområde som kommer att växa fram på södra Rosenberg, tack vare att vi socialdemokrater beslutade att köpa marken 2008 i strid med ert avslagsyrkande i kommunfullmäktige. Detta medger nu också att vi kan fortsätta utveckla fritids- och idrottsområdet med en skola/förskola och en sporthall samt ett utomhusbad. Allt för att göra en attraktiv kommun än mer attraktiv.

Anna–Karin Skatt (S)

Kommunalråd

Bengt Karlsson (S)

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden