Från regionens naturbruksförvaltning har uttryckts att man ser en risk för verksamheten om inte samverkansavtalet med regionens kommuner förnyas.

Nu finns ett preliminärt avtal som samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Det nya samverkansavtalet bygger på samma principer som det nuvarande avtalet.

Enligt det preliminära avtalet ska kommunerna och regionen gemensamt finansiera naturbruksprogrammet enligt 50/50-principen. Kommuner betalar genom interkommunala ersättningar och regionen genom ägarbidrag. Detta beräknas innebära en kostnadsökning för kommuner från cirka 80 000 kronor per plats till drygt 100 000 kronor per plats.

Enligt avtalet får kommuner full frihet att själva anordna naturbruksprogram.

Det har informerats om samverkansavtalet på regionutvecklingsnämnden, men det är regionstyrelsen som sköter förhandlingarna för regionens del. 6 mars väntas regionstyrelsen ta ett beslut om samverksansavtalet.