Som skäl anförs besparingskrav och budget i obalans! Jo , jag tackar jag. Eftertankens kranka blekhet gör sig gällande. Man undrar; Var finns det ekonomiska handlaget?

Nej, en mer evidensbaserad besparing för Tidaholms kommun vore om Bengt Karlsson ställde sin plats till förfogande i kultur- och fritidsnämnden.

Jag minns när han försvarade de skenande kostnaderna för värmeverket, som blev dubbelt dyrt mot kalkyl. Här var P-O Graaf den ende som tog sitt ansvar!

Nu föreslår Karlsson nytt utomhusbad och nya hallar, som säkerligen blir nya slukhål. Jag känner inte Bengt Karlsson, men jag kan ett och annat om ekonomi; och jag är orolig!

Claes Aronsson