1917 stod Baltaks kyrka färdig, något som inte var självklart 1839 då den gamla kyrkan i Baltak revs. Man tänkte då att det som idag är Tidaholms kyrka skulle räcka som kyrka för både för Tidaholm och Baltak. Men Baltaksborna ville annorlunda. Och första söndagen i advent 1917 stod Baltaks nya kyrka färdig. Dock fick man vänta till andra adventssöndagen med invigning eftersom orgeln inte hann bli klar till första advent.

I år är det 100 år sedan och det firas förstås med en extra festlig gudstjänst på första söndagen i advent, och med kaffe och smörgåstårta i församlingshemmet efteråt.

Annons

Vid gudstjänsten kommer domkyrkokaplan Per Larsson att predika. Per Larsson fick sin första tjänstgöring i Tidaholms pastorat.

Han berättar:

— Kyrkoårsveckan, mellan domssöndagarna 1982 ringde det på korridortelefonen på S:t Ansgar i Uppsala. När jag svarade hörde jag: Det är biskop Helge. Det blir Tidaholm.

Och så blev det. Per prästvigdes 23 januari 1983. 25 januari var första arbetsdagen som bland annat innehöll en tur runt till kyrkorna tillsammans med kyrkoherde Bo D. Landberg. Baltaks församling blev alltså Pers fram till 1987. Arbetsuppgifterna var ”vanliga” prästuppgifter som gudstjänster, kyrkoråd i Baltak, syförening, bibelstudier, en period med barntimmar i bibliotekslokalen i Madängsholm, och naturligtvis konfirmander.

Nyskriven psalm

Vid jubileumsgudstjänsten medverkar också kören Stella Nova under kantor Marianne Holsts ledning. Marianne har dagen till ära skrivit text och musik till en ny psalm ”Här är Guds hus” som ska framföras för första gången i gudstjänsten. Musikerna Sara Strömberg, Sören Frid, Oliver Frid och Magnus Hedström medverkar också, liksom kyrkoherde Agneta Karlsson.

Baltaks sockenråd bjuder in till fortsatt fest i församlingshemmet efter gudstjänsten. Förutom förtäring finns en mindre utställning att ta del av. Foton från olika tillfällen i Baltaks församling visas. Filosofie doktor Anders Behn, som är uppvuxen i Madängsholm, men idag bosatt i Göteborg, har forskat mycket om bland annat Baltaks historia, kommer att tala om den gamla Baltaks kyrka och den fantastiska kultplats som Baltak var.