Beslutet fattades vid det senaste nämndmötet i slutet av augusti.

– Uppdraget är att göra en sorts inventering av behovet framöver. Alla prognoser är färskvara, konstaterar nämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Nämnden menar att det kommer att finnas ett behov av en översyn var tredje, fjärde år fram till 2030.

Den demografiundersökning som tidigare gjorts ger kommunen en fingervisning om antalet som kommer att behöva en plats på ett äldreboende framöver, men den är inte tillräcklig.

– Demografin är ett ganska trubbigt verktyg. Den säger exempelvis ingenting om i vilka delar av kommunen som behovet av platser blir störst, säger Theres Sahlström.

Skövde kommun räknar med en platsutbyggnad på 30-40 platser per år.

Sektorschefen har fram till årsskiftet på sig att leverera ett förslag på var framtidens äldreboenden ska byggas.

– Syftet är att få en bättre framförhållning och planering. Den blir ett bra komplement. Vår ambition är ju att få till rätt dimensionering, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M).