Glädjen är en friskola som drivs av Petra Nordquist och har sammanlagt 6 anställda, Minna, Charlott; Eva Elin och Petra. Den ligger nära Skövde men i Falköpings kommun, och upptagningsområdet är därför både Skövde och Falköping. Skolan har 20 förskolebarn och 8 fritisbarn.

Annons

Glädjens inriktning är natur, teknik, hälsa, matematik och språk. Glädjen har satsat på att laga sin egen mat i sitt egna kök med den egna kocken och pedagogiskt ansvarig Eva Fuxell Gouranios. De jobbar efter SAPERE metoden, där barnen ges möjlighet att vara med under tillagningen. Skolan har i princip inget matsvinn. Maten är populär och i matlagningsarbetet ingår mycket pedagogik men också hur mat kommer till, hanteras och hur man tar hand om eventuella rester. Detta arbete och måltiderna är mycket uppskattade av barnen.

Att jobba med friskoleverksamhet innebär att tillgång till alla extra resurser som kan finnas i en kommunal förskola, som exempelvis lönehantering, personalpool och marknadsföring saknas. En friskola har alltid ögonen på sig lite extra och Skolverket har striktare kontroll jämfört med de kommunala skolorna. Stort fokus på Glädjen ligger på att hålla en hög kvalitet i verksamheten, förbättra både lärandemiljöer, pedagogiskdokumentation, ett livslångt lärande och ständigt jobba med att barn och föräldrar ska vara nöjda. Friskolorna skapar valmöjligheter och bidrar också med att utveckla skolorna, något som ofta glöms bort i debatten om vinst i välfärden.

– Det var ett mycket trevligt besök där man ser att eget kök och matlagning bidrar både till ökad matkunskap, glädje i matsituationerna och lägre matsvinn. Det var också positivt att se hur personalen tror på det kompetenta barnet och jobbar åt gemensamma mål på Glädjens förskola och fritidshem. Personalen är ett sammansvetsat team som ständigt jobbar med att utvärdera och förbättra säger Sten Bergheden.