Sedan 2014 gäller en ny lag som ska reglera skulder kopplade till fordon. Det kan innebära en risk för att den som köper en begagnad bil även får med skulder som tidigare ägare dragit på sig.

Problemet uppkom eftersom antalet så kallade bilmålvakter ökade. Människor som står som ägare till tusentals bilar och de totala skulderna kopplade till dessa bilar växte okontrollerat.

Skulder som nästan aldrig betalas tillbaka.

Skulderna växer

En person får en summa pengar och skrivs om ägare på bilen, som sedan körs av någon annan. Oftast struntar föraren i att betala avgifter och p-böter och det gör att skulderna snabbt byggs på.

Inte sällan används fordonen av kriminella som kanske behöver en flyktbil.

För att få bort bilmålvakter önskas en lagändring, som innebär att man ska begränsa antalet bilar som en bilmålvakt kan äga. Det vill kommunen, polisen och kronofogdemyndigheten. En fråga som regeringen nu är beredd att titta på.

– Min uppfattning är att en privatperson sällan behöver äga mer än fyra till fem bilar. Man kan ha ett annat system när det gäller företagare, säger Giovanni Cavaretta.

Större ansvar

Giovanni anser också att kommunerna bör ta ett större ansvar på den här området.

– Exempelvis skulle p-vakter kunna få en signal i sin mobiltelefon att fordonet hade relaterade skulder. Sedan borde bilen snabbt transporteras bort. Det är viktigt att alla berörda myndigheter samordnar sina insatser och att vi agerar snabbare.

Annons

Trots en ny lagstiftning 2014 så ökar antalet bilmålvakter och antalet bilar de har registrerade på sig. Sedan lagen kom har det på tre år ökat från 47 000 till 57 000 bilar i hela landet.

Luckor i lagen

Giovanni Cavaretta konstaterar att det finns luckor i den nya lagen.

– Exempelvis får kronofogdemyndigheten inte beslagta en bil om insatsen för bärgning och förvaring leder till en förlust. Eftersom de här bilarna sällan är värda något, så kan vi inte agera, förklarar kronokommissarien.

Dessutom menar han att kostnaden för att förvara bilarna snabbt kan växa och att det i många städer leder till stora kostnader.

– Därför bör man korta tiden för förvaring från dagens tre månader till en, menar Cavaretta.

Liten del

Han menar att problemet finns hos en till två procent av befolkningen.

– Politiker och myndigheter anstränger sig för att göra det lätt för allmänheten, men att vissa utnyttjar detta. Det är ett svårt problem som vi har att lösa.

Den svenska modellen leder därmed till stora kostnader för samhället. Många av bilmålvakterna har mångmiljonskulder och det innebär att samhället går miste om stora intäkter.

– Ibland så får man som medborgare ha det lite mer besvärligt för att man vet att då har samhället möjlighet att jobba mot de som inte gör rätt för sig, säger Giovanni Cavaretta.

Andra förslag

Andra förslag som diskuterats är att förbjuda personer med stora skulder att köpa bilar om man misstänker att det handlar om en bilmålvakt. Vissa menar att polisen ska stoppa den här typen av fordon om de syns i trafiken och beslagta dem direkt.

Ett annat förslag är att det ska bli olagligt att köra en målvaktsbil och att man ska koppla det till körkortet, så att detta dras in vid missbruk.

Nu ligger frågan på regeringens bord.

FAKTA: Lokala målvakter

Falköping:

• 1. 37-årig Falköpingsbo, antal mål 155, skulder 207 091 kronor.

•..

FAKTA: Lokala målvakter

Falköping:

• 1. 37-årig Falköpingsbo, antal mål 155, skulder 207 091 kronor.

• 2. 38-årig Falköpingsbo, antal mål 168, skulder 202 728 kronor.

• 3. 44-årig Falköpingsbo, antal mål 45, skulder 54 612 kronor.

• 4. 66-årig Falköpingsbo, antal mål 20, skulder 45 255 kronor.

• 5. 37-årig Falköpingsbo, antal mål 29, skulder 36 883 kronor.

Skara:

• 1. 49-årig Skarabo, antal mål 125, skulder 210 526 kronor.

• 2. 44-årig Skarabo, antal mål 112, skulder 132 181 kronor.

• 3. 31-årig Skarabo, antal fall 70, skulder 111 715 kronor.

• 4. 40-årig Skarabo, antal fall 38, skulder 75 715 kronor.

• 5. 37-årig Skarabo, antal fall 25, skulder 50 998 kronor.

Skövde

• 1. 57-årig Skövdebo, antal mål 93, skulder 195 263 kronor.

• 2. 61-årig Skövdebo, antal mål 30, skulder 72 461 kronor.

• 3. 52-årig Skövdebo, antal mål 45, skulder 55 048 kronor.

• 4. 68-årig Skövdebo, antal mål 30, skulder 52 757 kronor.

• 5. 55-årig Skövdebo, antal mål 35, skulder 46 448 kronor.

Tidaholm:

• 1. 33-årig tidaholmare, antal mål 36, skulder 26 179 kronor.

• 2. 27-årig tidaholmare, antal mål 35, skulder 35 065 kronor.

• 3. 48-årig tidaholmare, antal mål 24, skulder 30 076 kronor.

• 4. 34-årig tidaholmare, antal mål 32, skulder 28 832 kronor.

• 5. 51-årig tidaholmare, antal mål 12, skulder 28 584 kronor.

FAKTA: Motormännens tips

Motormännens riksförbund menar att det är viktigt att kontrollera om bilen har betalningsan..

FAKTA: Motormännens tips

Motormännens riksförbund menar att det är viktigt att kontrollera om bilen har betalningsanmärkningar innan man gör ett köp.

För detta krävs kontakt med Transportstyrelsen.

Deras rekommendation är att be säljaren logga in med e-legitimation på Transportstyrelsens hemsida. Köparen kan även själv kontakta Transportstyrelsens talsvarstjänst på 0771-14 15 16 och ange registreringsnumret på bilen, så läser en röst upp fordonsdata samt eventuella skulder.

Betalningsanmärkningarna kan även ha gått vidare till Kronofogden, så kontrollera även med dem.