Det är en hederstitel som biskopen får för det gemensamma arbetet Skara stift och Leeds stift gör för att sprida kristen tro och upprätta goda relationer stiften emellan.

Wakefield ligger i Leeds stift som är ett av Skara stifts vänstift. Mellan de båda stiften pågår olika former av utbyten och samtal.

– Jag är så hedrad och ser fram emot att komma till en av mina favoritkatedraler, säger Åke Bonnier angående söndagens högtidliga händelse.

De engelska präster som utnämns till honorary canons (en sorts hedersprostar) i Anglikanska kyrkan är ofta präster som har tjänat kyrkan länge och hängivet.

Understundom utnämns även präster som inte tillhör den Anglikanska kyrkan till motsvarande titel, som i det här fallet Åke Bonnier.