Badvattenprover tas kontinuerligt under hela sommarsäsongen. Vattenproverna skickas till Allkontroll för analys. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet. Man mäter halten enterokocker och E- koli-bakterier. Läget är okej i Tidaholms kommun. Fyra badplatser får betyget tjänligt. Skogssjöarna Lilla Havssjön, Otterstorpasjön och Bruksdammen. Tidan i Fröjered är också tjänlig medan det blir en anmärkning på åvattnet i Madänsholm.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Badplatserna är tydligt utmärkta.

Lilla Havssjön - Tjänlig. Halten e-kolibakterier har ökat marginellt mellan den 26 juni och den 16 juli. Halten Enterokocker har konstant varit lägre än 10 cfu per 100 milliliter. Ingen algblomningen är konstaterad.

Aspängsbadet Madängsholm - Tjänlig med anmärkning. E-colihalten uppgår till 99 cfu/100 ml och Enterokocker mäts till 160 cfu/100 ml vilket är över gränsen för tjänligt. Det är dock betydligt lägre än i juni då toppnoteringen var 370 cfu/100 ml.

Otterstorpasjön, Valstad - Tjänlig. Något förhöjda värden i båda fallen, men inom gränsen för tjänligt.

Annons

Tidan, Fröjered - Tjänligt. En halvering av E. coli sedan i juni (33 mot 64) och normalvärden för enterokocker.

Bruksdammen, Ekedalen - Tjänligt. Rejäl ökning av E-coli (från 3 till 77 cfu/100 ml) men normalvärde för enterokocker.