En mindre brand startade i en av lägenheterna på äldreboendet Trädgårdsgatan natten till torsdagen.

Christian Carlsson, stabsbrandmästare på Samhällsskydd mellersta Skaraborg säger att de larmades tidigt till platsen via lägenhetens automatlarm.

– När vi kom dit var viss rökutveckling i lägenheten och trapphuset.

Men innan de ens fått larmet hade nattpersonal i hemtjänsten känt röklukten och ilsnabbt lokaliserat rätt lägenhet.

– De gick in där och släckte elden, räddade mannen i lägenheten och agerade klokt och rådigt precis som vi vill att man ska göra, säger Christian Carlsson berömmande.

Inga andra äldre behövde lämna sina lägenheter i huset.

– Men de båda i hemtjänsten hade för säkerhets skull sett att det fanns personal som skulle ha kunnat evakuera huset om det hade behövts.

Christian Carlsson skräder inte orden.

– Det var en fantastisk insats och ett rådigt ingripande men samtidigt är jag inte förvånad. Hemtjänstens personal är känd för att kunna agera snabbt och klokt är väldigt drivna, säger Christian Carlsson.