Det var våren 2016 som företaget KS Industriservice gjorde en förfrågan om att få förvärva Byggnad 237 på Brukets industriområde. Den är belägen på fastigheten Granaten 6 och en del av Granaten 9. Företaget har redan verksamhet förlagt dit, men har då hyrt lokalen.

Tidaholms kommun valde att lägga ut fastigheten genom öppet anbudsförvarande. Enda anbudet som kom in var från KS Industriservice och de bjöd 5,2 miljoner kronor. Dock villkorat att kommunen åtog sig att sanera vissa delar och bortforsla materiel. Med de kostnaderna skulle vinsten vid försäljning bli ett par miljoner kronor lägre för kommunen.

Annons

Kommunstyrelsen valde ändå att gå vidare och föreslå fullmäktige att sälja fastigheten.

Kommunalrådet Anna-Karin Skatt (S) påpekade inför beslutet:

— Det är ett av våra målområden att stötta det lokala näringslivet och främja sysselsättning i vår kommun.

Ambjörn Lennartsson (M) var på samma linje:

— Vi är positivt inställda till företag som vill satsa i Tidaholm.

Lennart Axelsson (C) instämde också men riktade lite kritik.

— Ska det behöva ta 15 månader att komma fram till ett beslut om försäljning?

Skatt beklagade att det dragit ut på tiden.

— Det har varit en ärendeprocess att gå igenom. Vi är väl inte helt vana vid att avyttra industrifastigheter. Vi går en utbildning för närvarande som heter "Förenkla helt enkelt", kanske kan den hjälpa oss i rätt riktning, sade hon med glimten i ögat.

Fullmäktige röstade enigt igenom försäljning av Byggnad 237. Jonny Karlsson, en av ägarna till KS Industriservice, kunde nöjd lämna Disponentvillan efter sammanträdet.