Tidigare i höst beslutade Skaraborgs sjukhus styrelse om att minska personalstyrkan med motsvarande 60 personer genom naturliga avgångar. Detta som en del för att komma tillrätta med ekonomin, där prognoserna pekar på stora underskott. Senare har det även införts anställningsprövning.

– Vi har inte fått presenterat något antal, men vi har fått veta att det finns chefer som fått nej. Vi har frågat hur det påverkar arbetsmiljön när tjänster inte återbesätts, säger Britt-Marie Hellström, huvudskyddsombud på Skaraborgs sjukhus för Vision, som organiserar bland annat medicinska sekreterare, chefer och handläggare.

Relaterat: Skaraborgs sjukhus saknar kvarts miljard kronor

Besparingarna har också märkts på förändringar av hur många anställda en chef har under sig. Regionen har tagit fram ett normtal för hur många medarbetare en chef ska ha under sig för att det ska bli en bra arbetsmiljö, mellan 10 och 35 personer.

– Där har vi sett att chefsområden förhandlas ihop igen. Det var inte länge sedan de förhandlades isär för att det skulle bli rimliga grupper, säger Britt-Marie Hellström.

Arbetsgrupperna var större förr, men i vissa fall får nu chefer vara chef för fler än 35 personer.

Vuxenpsykiatrin är ett område där arbetsgrupper slagits ihop.

Vision har länge framhållit att arbetsgrupper på upp till 25 personer är mer rimligt, för att chefens tid ska räcka till uppdraget.

Annons

Att budgeten inte ser ut att hålla i år kommer inte som en överraskning för Britt-Marie Hellström och hon är föga optimistisk inför nästa år.

- Politikerna skickar med två procents höjning och beskedet att minusresultatet flyttas över till nästa verksamhetsår. Men kostnadsutvecklingen i samhället är långt över två procent. Vi vet från vecka ett att budgeten inte går ihop, säger hon.

Relaterat: ”Västra Götalandsregionen har Sveriges lägsta läkarlöner”

I detta läge menar Britt-Marie Hellström att förutsättningarna inte finns för att vara chef inom vården.

– Det är modiga människor som är chefer idag, säger hon.

I strävan att effektivisera ser hon en möjlighet att spara pengar när Visions medlemmar avlastar legitimerad personal med administrativa uppgifter.