Christer Ferm bor i Tidaholm och har tidigare varit anställd som fastighetsskötare i 16 år hos tekniska förvaltningen inom Tidaholms kommun.

— Varför slutade jag som fastighetsskötare med en trygg anställning? Jag kände att jag helt enkelt behövde någon form av nytänkande i livet.  Orsaker som kan ligga till grund för att slutgiltigt ta det viktiga beslutet om förändring kan vara små detaljer som till slut blir avgörande.

Christer berättar om sina två företag, TGM Tidaholm med inglasning av altaner, försäljning av pellets samt övriga glasarbeten, AB Cut to Size , där sågning av skivprodukter är den huvudsakliga uppgiften.

Bra start

Christer beskriver hur den första dagen i hans nystartade företag kändes, med all den osäkerhet som detta medför. Han fick ganska omgående ett samtal från Lear med en förfrågan om ett korttidsjobb i åtta veckor. Detta skapade en situation där det i stället blev mycket jobb men ändå skapade en optimism och den glädje som ett nytt jobb ger.

Annons

Under hösten 2004 utförde Åbergs plåt, ett annat välkänt Tidaholmsföretag, jobb åt ett företag från Vänersborg. Samtidigt fick man frågan om det inte fanns någon de kunde rekommendera till hjälp för montering av reklamväxlare.

Då det fanns personal som kände till Christers situation, lämnades rekommendationer som skapade ett samarbete som pågår än idag, dock numer i väldigt liten skala. Christer har valt att framledes inte jobba med LED-skyltar utan i stället ta hand om jobben med inglasning med mera vilket upptar mer än en heltid.

Köpte såg

Christer var även en tid seniortränare i HVT och fick härigenom kontakt med Benny Larsson som var lagledare och anställd vid Nobia.

Genom olika tillfällen blev det känt att Dometic Seitz skulle byta ut sin österrikiska skivsåg, samma fabrikat som står på Nobia i Tidaholm.
 Där genomfördes service och personalen poängterade att "en sådan här såg byter man inte ut, man renoverar den", vilket slutade med att sågen från Dometic köptes.

Tanken var att komplettera den med delar från en såg som varit uppställd i Frankrike. Syftet var att kunna såga alla storlekar på skivor som förekommer på marknaden. Därifrån köptes den kompletterande utrustningen som krävde åtta lastbilstrailers för att fraktas till Tidaholm.

AB Cut to Size bildades av Christer Ferm, Benny Larsson och Kenneth Ferm. Lokaler inköptes för ändamålet på Industrigatan i Tidaholm, f.d. Högbergs Mekaniska och Tidaholms Produktion.

Företaget drivs idag endast av bröderna Ferm, och kunder är mest lokala företag såsom Nobia, Swedish Match, Engtex med flera företag.