Gissa vem som skall betala kalaset. Jo du har rätt – det blev skattebetalarna, dvs du och jag. 25 % av saneringskostnaden skall Borås betala då det förorenade avloppsvattnet från TEKO-industrin gick genom kommunens reningsverk. I och med det har kommunen ett producentansvar för föroreningen. Företagen har ju självklart sin del i ansvaret men de har till stor del försvunnit från marknaden. Kvar blev kommunen och staten.

Jag har tidigare under 2018 i flera artiklar beskrivet mina farhågor om det nya stora hotet mot vårt dricksvatten. Det är vårt tids användning av läkemedel vilka sedan orenade går rakt förbi avloppsreningsvattnet ut i vattendrag och sedan in i vårt dricksvatten som utgör det hotet.

I och med utvecklingen i Borås undrar jag om de ansvariga för reningen av Skövdes avloppsvatten har kontrollerat om de är ansvariga för framtida rening av våra vattendrag och vårt dricksvatten. Det kanske visar sig att en rening vid källan är det mest lönsamma att göra.

Vatten och luft är en tillgång som ingen egentligen äger eller har ansvar över. Det är en typisk allmänning. Inom ekonomin finns ett talesätt om allmänningens tragedi. Det innebär att en resurs som inte regleras eller på något sätt ägs av någon tenderar att överutnyttjas. Typiskt är luftföroreningar – några är vi som kommer ihåg 1970-talet då högre skorstenar var lösningen på gifterna som släpptes ut. Gifterna hamnade högre upp och späddes ut i det oändliga lufthavet innan de föll ner på marken igen och så gjorde ju alla andra, rening var dyrt osv. även här var det vi som fick betala genom förorenade marker, försurade sjöar etc.

Annons

Nu är det istället så att ingen rening sker av läkemedelsrester vid reningsverket. Inställningen verkar vara att det är enklare att rena senare, ja när halterna är så höga att dricksvattnet har en farmaceutisk verkan på den som dricker. Jag anser att det vore bättre att spara den kostnaden och rena avloppsvattnet när vi har det samlat. Risken är annars att du och jag eller kanske våra barn får betala kalaset i framtiden. För reningsverket i Skövdes fall är argumentet att all forskning inte är gjord ännu på exakt vilken reningsteknik som skall till. Men vi vet att varje dag släpper vi ut läkemedelsrester i miljön och vi vet att det finns tekniker som fungerar idag. Att det kanske kommer en ny bättre teknik imorgon får inte hindra oss att agera idag.

Fallet med TEKO-industrin i Borås visar att det är förorenaren som får stå för notan. Till förorenaren hör det kommunala reningsverket då den åtagit sig att rena avloppsvattnet.

Miljöpartiets uppfattning i frågan är solklar – inga diffusa utsläpp som skall renas senare. Nej se till att installera tillgänglig teknik och rena avloppsvattnet nu. Ta frågan på allvar helt enkelt.

Peter Sögaard

Språkrör Miljöpartiet de gröna Skövde