Österängen var det område där valdeltagandet var lägst i valet 2014. I årets val har ännu färre i området valt att rösta. I Österängen V röstade 65,7 procent i förra valet, i år sjönk deltagandet till 65,1 procent där det var 686 personer av de 1053 röstberättiga som valde att rösta.

Två andra distrikt som också hade lågt deltagande var Österängen Ö på 69,1 procent och Råslätt, 69,8 procent.

Flest röster i Ölmstad

I majoriteten av de andra valdistrikten i kommunen ökade valdeltagandet. Det var endast i Banarp, Söder, Rosendala, Österängen V, Österängen Ö, Kålgården, Bottnaryd och Bymarken som färre gick och röstade i år jämfört med i valet 2014.

Det område där flest gick och röstade var i Ölmstad där valdeltagandet låg på 94,3 procent, av 1118 personer som har rätt att rösta var det 1054 som gick och röstade.

Visingsö var det distrikt som ökade mest jämfört med valet 2014 där 5,3 procent fler röstade i år. Centrum V och Torpa Ö var även två distrikt där runt 5 procent fler valde att gå och rösta.