– Det är ingen nyhet egentligen, utan något man kunnat se länge, säger regionutvecklare Karin Althoff. Puckeln i prognosen beror framför allt på att det är 40-talisterna, som är en väldigt stor generation, som nu kommer tillhöra åldersgruppen 80+.

Även i tidigare generationer har det fötts många barn, men på den tiden var barnadödligheten betydligt högre och det var många som inte överlevde.

– Vi ser resultatet av ett ökat samhälleligt välstånd, konstaterar Althoff. Hon berättar också att trenden med att andelen äldre ökar har funnits hela 1900-talet, och att den helt enkelt kommer att fortsätta.

I Skaraborg finns det redan idag en hög andel äldre som hanteras inom vård och omsorg, och det kommer alltså att bli ytterligare fler. Althoffs slutsats är att det kommer behöva skapas fler omsorgsmöjligheter, och att det kommer krävas satsningar på både lokaler och personal.

– Det gäller att hänga med. Om 80-85-åringarna under 2030 ska bo på boende i samma utsträckning som de gör idag kommer det behövas fler boenden. Men det kan också hända att andra delar inom omsorgen byggs ut, säger hon. Till exempel finns det förhoppningar om att digitaliseringen ska innebära att det inte blir lika stora belastningar på sjukvården.

Relaterat: Så växer kommunerna i Skaraborg

Många hoppas också att 80-åringarna kommer vara piggare än idag, men faktum kvarstår att så småningom kommer alla upp i en ålder där man behöver någon form av hjälp. Redan idag finns en brist på vårdpersonal, och rimligtvis kommer utmaningarna att växa med tiden.

Annons

– Både politiker och tjänstemän är medvetna om situationen, och det är egentligen en fråga om resurser, säger Althoff.

Men så länge utvecklingen inte stannar av ser hon ingen anledning att vara orolig.

– Det har löst sig under 1900-talet, så det lär lösa sig nu också. Men det är viktigt att komma ihåg att det endast är en prognos baserad på nuläget. Oförutsedda händelser som stora framsteg i sjukvården eller en plötslig pandemi finns ju inte med i den här prognosen, avslutar Karin Althoff.