Efter den här sommaren är det många som har insett att klimatförändringarna är något som drabbar även oss i Sverige. Själv har jag arbetat och brottats med dessa frågor i många år, såväl privat som politiskt.

Klimatet kommer avgöra helt hur jag röstar på söndag, men jag kan erkänna att detta riksdagsval inte är enkelt. Klimatet är en allt för stor och omvälvande fråga för att reduceras till partipolitik. Kanske är det också därför den knappt märks i valdebatten, trots att den ligger högt bland de frågor väljarna prioriterar.

Den stenhårda låsningen i blockpolitiken som vi haft de senaste åren gör det nästan omöjligt att på allvar ta tag i de stora framtidsfrågorna, av vilket klimatet nog är den svåraste. Utan ett brett samarbete kommer vi inte kunna ta tillräckliga steg för att ställa om samhället. Istället får vi då bara tjafs om små otillräckliga förslag som inte får den effekt vi behöver.

När jag läst de olika partiernas förslag är min slutsats att bäst klimatpolitik skulle vi få med en mittenregering där både Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet ingår.

Samtliga de tre partierna har bra förslag för klimatet, förslag som dessutom kompletterar varandra.

För att få en sådan framtidsregering som kan ta tag i stora viktiga frågor så måste vänsterblocket bli större än Alliansen. Blir istället Alliansen större kommer vi med största sannolikhet få en högerledd regering med passivt stöd av Sverigedemokraterna, något som vore förödande för både klimatfrågan och de flesta andra framtidsfrågor.Därför kommer jag återigen lägga min röst på Socialdemokraterna i riksdagsvalet.

Annons

Sedan kan jag bara hoppas att Centern och Liberalerna tar sitt förnuft till fånga och gör det som är bäst för framtiden, d.v.s. medverkar i en bred mittenregering tillsammans med Socialdemokrater och Miljöpartister för att tillsammans ta tag i våra stora framtidsfrågor, inte minst klimathotet.

Jonas Ringqvist, jordbrukare och miljöaktivist