— De uppfyllde bäst de kriterier som kommunen fastställt. De har till och med den 1 juni 2017 på sig att lämna in bygglov, informerar tekniske chefen Kjell Jonsson efter senaste sammanträdet med tekniska nämnden.

En klar motgång för Tidaholms Bostads AB, dotterbolag till Tidaholms Energi AB.

— Alla våra lägenheter är uthyrda och det finns en kölista på ett par hundra, säger vd Mattias Andersson som är besviken över beskedet att TBAB inte blir det företag som får bygga på Kungsbroområdet.

— En missräkning för oss, vi hade hoppats på att få investera i nya hyreslägenheter på Kungsbroområdet men politikerna har tagit ett annat beslut.

Istället för investeringar på 37,8 miljoner 2017 blir investeringen i så fall 2,8 miljoner. TBAB hade planerat att investera 35 miljoner i bostadsbyggnation 2017 och lika mycket 2018.

Alternativet är att hitta en annan tomt, vilket inte är lätt. Samtidigt är det svårt att veta hur många lägenheter som behövs i Tidaholm.

Annons

Entreprenörer har haft chans att lämna in intresseanmälan till Tidaholms kommun och Tidaholms Bostads AB var en av två. Ulricehamnsbaserade DMJ Bygg AB var den andra intressenten.

— Hade det varit samma tomt i en av centralorterna hade det varit enormt intresse. Det är svårare i en småstad som Tidaholm, konstaterar Kjell Jonsson.

När bolagens intentioner ställts mot varandra har politikerna ansett att DMJ Bygg AB bäst uppfyller kriterierna för att bygga på Kungsbroområdet.

— De är beredda på att betala mer för marken, bygga fler lägenheter som ska vara inflyttningsklara tidigare, uppger Kjell Jonsson.

Bostadsrätter

Enligt intresseanmälan ämnar DMJ Bygg AB bygga 40 bostadsrätter i två fyravåningshus. Det rör sig om ettor, tvåor och treor. Flexibilitet finns. Tidsplanen är att 20 lägenheter ska stå inflyttningsklara i mitten av 2018 och ytterligare 20 i slutet av samma år.

Man erbjuder sig köpa marken för 1,32 miljoner kronor. Vad gäller den Rosa skolan är det tal om att bygga fem-sex lägenheter i den anrika byggnaden.

— De har till och med 1 juni 2017 på sig att utreda marknaden och söka bygglov. Sker inte detta så fortsätter proceduren.

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen klubbar igenom beslutet.

Hyreslägenheter

Tidaholms Bostads AB förslag var 20 något exklusivare hyreslägenheter i ett femvåningshus med carport till alla lägenheter. Förslaget var två- och trerumslägenheter. Inflyttning 24 månader efter fastighetsköp och bygglovsansökan, i praktiken slutet av 2018. Rosa skolan skulle ha byggts om till 4-6 större hyreslägenheter.

— Köpeskillingen som TBAB erbjöd var en krona främst på grund av de stora kostnaderna för att renovera Rosa skolan och dels för att hålla nere hyrorna för de aktuella lägenheterna, säger Mattias Andersson.