Gamla Giffare har hållit årsmöte.

Inledningsvis hölls en tyst minut för under verksamhetsåret avlidna medlemmar

I styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2017 framgick bland annat att stödföreningen bidragit med hela 60 000 kronor till stöd för olika verksamheter i föreningen

Gamla giffare har under verksamhetsåret bidragit med hela 60 000 kr till stöd för olika verksamheter i föreningen. De aktiva medlemsmötena och de väl inarbetade torsdagsträffarna är också värda ett speciellt omnämnande och erkännande.

Jan Jakobsson redogjorde för ekonomin, ett minusresultat redovisades på 12 833 kr för verksamhetsåret. Trots röda siffror har Gamla giffare en god likviditet.

Jan Jakobsson omvaldes som föreningens ordförande. Rolf Karlsson, Evert Jonsson, Hans-Åke Ivarsson, Gunnar Johansson, Brynolf Ekberg valdes på två år till styrelsen. Kvarstående: Ove Skatt, Stig Eriksson, och Leif Bergåker.

Programansvariga torsdagsträffar: Sten-Åke Bergman, Bo Karlsson, Åke Lundgren, Sven Sandrén, Erik Bengtsson, Bertil Lundström. Kökspersonal: Stig Eriksson, Gösta Gabrielsson, Uno Larsson, Leon Jones.