En längre debatt hölls i regionfullmäktige om den grönblå majoritetens förslag att skapa ett nytt vårdval för tandreglering för unga.

Debatten startades av Jim Aleberg (S) som i en interpellation frågade vilka de stora vinsterna är och vilka brister man vill åtgärda med att konkurrensutsätta tandregleringen inom specialisttandvården.

Enligt Jonas Anderssons (L) svar är ett syfte att öka valfriheten och tillgängligheten. Han påpekade att vuxna kan välja vårdgivare när det gäller såväl allmän- som specialisttandvård, och för barn finns det valfrihet inom allmäntandvården.

– Varför inte ha mångfald och valfrihet för barn och unga inom specialisttandvården som det är för vuxna? undrade Jonas Andersson.

Han menade också att antalet kliniker kunde öka med reformen och att fler vårdgivare kan underlätta rekryteringen.

Jim Aleberg hade invändningar.

– Alla jämförelser med Stockholm och Skåne talar emot en privatisering. Där har skett en centralisering och en utarmning på landsbygden, sa han.

Jonas Andersson menade tvärtom att fler kan få kortare att resa med ett vårdval.

– Vi har ingen garanti för att ett vårdval löser detta, men erfarenheter från Skåne och Stockholm talar för detta, sa han.

Lars-Erik Hansson (V) argumenterade mot att majoriteten ”i sin privatiseringsiver kastat sig över tandregleringen”.

Annons

– Folktandvården har skött sitt uppdrag klanderfritt och man har följa beslut fattade om tillgänglighet. Det är en kostnadseffektiv och i hela regionen väl spridd verksamhet, sa han och varnade för att vårdkedjan bryts för de 90 procent barn och unga som går till tandläkaren hos Folktandvården.

Lena Hult (S) uttryckte förvåning över att man fattat detta beslut om vårdval utan en risk- och konsekvensanalys

- Vi tror inte att en konkurrensutsättning av specialisttandvården gynnar barnfamiljerna, sa hon och frågade bland andra Gunilla Druve Jansson (C) som ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden om hon trodde att tillgängligheten skulle förbättras för boende i Mariestad och Gullspång.

- Tror du att vi kan behålla de utbudspunkter vi har idag? undrade hon.

Hon fick inget svar av Gunilla Druve Jansson men av andra företrädare för majoriteten.

- Hur ska man kunna göra en risk- och konsekvensanalys om det inte finns ett uppdrag att risk- och konsekvensanalysera? sa Jonas Andersson som menade att man först skulle ta fram en krav- och kvalitetsbok för det nya vårdvalet och sedan göra en analys.

Jonas Andersson konstaterade också att det finns en del farhågor kring det nya vårdvalet.

- Vi ska ta dem på största allvar. För tio år sedan när vi diskuterade vårdval i primärvården fanns en stor oro för etableringsfriheten och att alla skulle etablera sig på Avenyn i Göteborg. Vad hände? frågade han svarade själv att nya vårdcentraler startades bland annat på små orter som Gullspång, Tibro, Hjo, Ulricehamn och Falköping.

Tony Johansson (MP) deklarerade också Miljöpartiets ställning till det nya vårdvalet

- Vi sviker inte ett löfte. I den grönblå överenskommelsen som i all sin enkelhet är ett under av tydlighet så har vi i Miljöpartiet ställt oss bakom utredningen av ett par nya vårdval. För oss är det viktigt med en sammanhållen vård, men införandet av ett vårdval för specialisttandvården är ett avgränsat uppdrag som kan innebära ökad valfrihet, sa han.