Bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar kan i sin yttersta konsekvens få förödande konsekvenser. Alla kryphål som tillåter barnäktenskap kommer att täppas till med ny lagstiftning.

Tack och lov är barnäktenskap sällsynt, men vi Liberaler vill att större uppmärksamhet riktas mot bristande jämställdhet i vårt samhälle. Alla flickor i Skara skall självklart ha frihet och utrymme att kunna utvecklas. Patriarkala strukturer och hedersmotiv skall inte få begränsa flickors livsvillkor. Inte heller skall förment”skyddande” omtanke göra att flickors vistelse begränsas till vissa områden eller till särskilda tider. Samhället måste sörja för att flickor kan känna sig trygga i alla offentliga miljöer.

Vi vill att man särskilt beaktar och adresserar frågan om jämställdhet för flickor och unga kvinnor i den kommande revideringen av integrationsstrategin så att handlingsprogrammet kan kompletteras med program för adekvata insatser.

Anita Afzelius-Alm (L), vice ordförande i kommunstyrelsen

Karl-Gustav Bynke (L), gruppledare