Valdebatt inför regionvalet

Tidningen har arrangerat en valdebatt inför regionvalet i Skaraborg, med deltagande av samtli..

Valdebatt inför regionvalet

Tidningen har arrangerat en valdebatt inför regionvalet i Skaraborg, med deltagande av samtliga partier i regionfullmäktige. Tio frågor tas upp i valdebatten och detta är en av frågorna. Det går också att se valdebatten i sin helhet med alla tio frågor i följd på tidningens nyhetssajt.

Den nuvarande grönblå majoriteten i regionen har gjort en satsning på att höja OB-ersättningen för vårdpersonal. Ersättningen för nattarbete har fördubblats och nu vill man öka helg-OB med 50 procent.

Detta var ingången till en debatt och när debattledaren ställde frågan om regionen ska besluta om att höja ob-ersättningen för vårdpersonal höjde alla politiker sina ja-skyltar. Detta verkade kanske inte som det optimala upplägget för en spänstig debatt, men som det skulle visa sig finns det ändå skillnader i partiernas synsätt.

Debattörer var Gunilla Druve Jansson (C) och Alex Bergström (S) och den senare har vissa invändningar mot hur höjningen av ob-ersättning genomförts.

- Sättet man gör det på skaver ordentligt. Det är klart att det behövs en bättre arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Det vi vänder oss emot är att regionfullmäktige bestämmer detta. Det ska vara den svenska modellen där fack och arbetsgivare kommer överens, för då inkluderas alla på arbetsplatsen, sa Alex Bergström.

Annons

Gunilla Druve Jansson fick frågan om det inte är fack och arbetsgivare som bör komma överens om detta.

- I den bästa av världar skulle det säkert kunna göras så. Men vi ville fort framåt och vi såg det här behovet. Då tog vi det här steget och jag tycker att det är helt rätt. Det här är en satsning på 422 miljoner kronor vi lägger på personalen, sa hon.

Från årsskiftet höjs också helg-OB med 50 procent och Gunilla Druve Jansson berättade att det kan innebära så mycket som 6 000 kronor för en sjuksköterska.

– Det gör skillnad i lönekuvertet, sa hon.

Alex Bergström vidhöll att det skulle vara bättre med en uppgörelse mellan fack och arbetsgivare.

– Då hade alla på arbetsplatsen inkluderats, sa han.

Alex Bergström framförde också att Socialdemokraterna i sin budget lägger en halv miljard kronor mer under en treårsperiod för konkurrenskraftiga löner.

- Vi behöver våra sjuksyrror, läkare och undersköterskor på alla tider på sjukhusen och vårdcentralerna, sa Alex Bergström.

Gunilla Druve Jansson påpekade att det i den grönblå budgeten läggs mer pengar till moderförvaltningen, pensionsavsättningar och Framtidens vårdinformationsmiljö, vilket är regionens stora IT-projekt som bland annat ska ersätta dagens journalsystem.