Vi som har använt oss av tjänsterna har imponerats av kvaliteten i de utförda tjänsterna. Vare sig det har gällt flyttning, trädgårdsarbete eller annat har vi uppskattat serviceandan. Vi har också kunnat notera arbetsledningens positiva och uppmuntrande attityd till sina arbetslag. Det får inte förglömmas att persongruppen vid det sociala företaget i många fall och av skilda anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är ingen lätt målgrupp som Brukets Allservice har att hantera vilket artikeln tydligt visar.

Alla förändringar skapar till en början förvirring och oro. Det är tyvärr så vi funkar, men det är lovvärt och naturligt att ledningen vill utveckla och modernisera ett rätt sunkigt loppisstuk.

Vi skriver detta för vi tycker att det luktar illvilligt förtal och hets mot ledningsgrupp. Som kunder och tidaholmare uppskattar vi ambitionen hos det sociala företagets ledning och tjänsterna de tillhandahåller. Vi har all förståelse för att det kan vara en nog så knepig balansakt, en uppgift som ledningen skall ha all heder av att utföra korrekt och bra.

Mycket nöjda och uppskattande kunder