I dagens VB  fanns en förstasidesnyhet hur några partier ska (inte) samarbeta i Tidaholms fullmäktige. Samt en artikel om dessa fem partiers inställning till ett enskilt parti, och en separat artikel om det partiets inställning till samarbete.

Läsaren lämnas med en bild att det är alla mot en. Alla är dumma mot SD. Medan SD är vidöppet för samarbete med vem som helst bara de får makt.

Det är, som ni ju så klart vet som journalister och många läsare, helt normalt att alla partier inte förhandlar om organiserat samarbete med alla. Hur man organiserar samarbete beror på vilka politiska frågor och gemensamma målsättningar man kan hitta. Att man inte samarbetar beror på att något parti driver en annan åsikt eller grundsyn. Det är så man kommer överens om samarbete för nå majoritet (makt) eller kommer överens om att samarbeta i minoritet eller väljer att som enskilt parti ha egen opposition.

Det är inte synd om något parti, varje parti måste följa sin politik och sina väljares åsikter när man söker samarbete. Det är flera partier i dagens Tidaholms fullmäktige som inte har ett organiserat samarbete med varandra. Så kommer det att vara efter valet också: (S) samarbetar inte med Mitt Tidaholm (C, L och KD) (M) samarbetar inte med S i dag. (S) samarbetar inte heller med Miljöpartiet.(M) samarbetar inte med (V). (SD) samarbetar inte med någon, de är knappt ens på plats.

Annons

Men vi kan fatta beslut tillsammans i en skilda ärenden. Så som vi beslutade om att öka takten i Tidaholms klimatarbete för att nå FNs klimatmål - det stod alla partier bakom,  samma med beslutet om att Tidaholms skolor och förskolor ska vara fria från gifter och farliga material.

Att partier förhandlar om samarbete utifrån åsikt, partiprogram och väljarstöd, det vet ju alla journalister. Varför gör ni då en vinkel som enbart utgår från ett enda parti samt en som handlar om vem SD kan tänka sig att organisera ett samarbete med? Något om inte fick ett svar.

Artikeln hade varit mer värd om det hade redovisat tänkbara samarbeten mellan alla åtta partierna i fullmäktige. Det hade kanske hjälpt den som ska rösta? Kan S och Mitt Tidaholm tänka sig att samarbeta för att bilda en stark majoritet? Vem ska då vara kommunalråd?

Därtill var vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet intervjuade i den här artikeln, men det beror kanske på att vi är tydliga hela vägen med att våra respektive politiska program och grundsyn inte kan organiseras med den politik och grundsyn som just SD har. Miljöpartiets väljare kan vara säkra på det - på alla nivåer.

För Miljöpartiet går samarbete kring klimatet, miljön och medmänsklighet först och det kan vi hitta i alla partier i fullmäktige och riksdag utom hos ett.

Annica Snäll, Miljöpartiet de gröna Tidaholm