Vi prioriterar detta för att det är viktigt för Madängsholms utveckling och attraktivitet för barnfamiljer att bosätta sig där. I översiktsplanen pekas Madängsholm och Ekedalen ut som orter i kommunen, utöver centralorten, som vi tänker oss ska växa till år 2030. Det står uttryckligen i översiktsplanen om Madängsholm att ”i framtiden utökas närservicen”.

Fungerande barnomsorg ingår i min värld i ”närservice”. Linblomman är ingen långsiktig lösning, utan behöver ersättas med en ny förskola med förslagsvis två avdelningar. Att lägga ned Linblomman år 2021 utan att ersätta den med något, enligt förslaget, är en dålig lösning som går stick i stäv med tankarna om Madängsholms utveckling i översiktsplanen. Gå gärna in på webben och titta på interpellationsdebatten, som min partivän Birgitta Andersson (L) väckte, vid senaste kommunfullmäktige den 25/3. Vi var många från oppositionen som ifrågasatte förslaget om att lägga ner barnomsorgen i Madängsholm. Översiktsplanen är ute på samråd fram till den 2/6. Jag uppmanar alla Holmabor att lämna in sina synpunkter antingen skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen eller muntligen vid nästa samrådsträff som är på Bibliotekshuset den 9/5.

Runo Johansson (L)

Annons

Oppositionsråd