Det är i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen som det berättas att koncernkontoret under 2017 gjorde en översyn av utbildningsuppdraget för ST-läkare i allmänmedicin. Syftet var att möjliggöra och förenkla processer som leder till att det utbildas fler specialister i allmänmedicin och helst i en snabbare takt än i dagens läge.

Fler ST-läkare behövs av följande skäl:

 Ökande befolkningsmängd i regionen

 Kommande pensionsavgångar av specialister i allmänmedicin

 Omställning av vården som innebär utökat ansvar för primärvården.

Annons

Personaldirektören får därför uppdrag av personalutskottet att utreda förutsättningarna att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin inom Västra Götalandsregionen och utreda möjligheten till fler sidotjänstgöringsplatser.

— Sverige har generellt sett färre specialister än många andra jämförbara länder. De flesta allmänläkare arbetar i primärvården. Med tanke på Västra Götalandsregionen inlett ett stort arbete med omställningen i vården, där en viktig del är en utbyggnad av den nära vården, måste fler specialister i allmänmedicin utbildas, och helst i snabbare takt än idag, säger Gunilla Levén i pressmeddelandet.

— Det är viktigt uppdrag jag får från personalutskottet, att utreda hur vi kan få till fler ST-tjänster inom allmänmedicin. Det är viktigt med tanke på de utmaningar vi redan har med att kompetensförsörja primärvården och de utmaningar vi ställs inför framöver med bland annat en ökad befolkningsmängd, säger Marina Olsson, Västra Götalandsregionens personaldirektör.