Kosläpp är ett säkert vårtecken. Djurproducenter släpper ut en liten del av de 1,5 miljoner nötdjur de håller i fångenskap. Konsumenter ges illusionen att djuren är nöjda med sin lott i livet, trots alla bevis om motsatsen. Konstigt nog är man inte lika måna om att visa hur djuren har det större delen av året.Precis som alla andra däggdjur föder kor levande ungar med ungefär jämn könsfördelning.

Vilda nötdjur lever i flockar där tjurar och kor lever tillsammans, men i fångenskap går det inte till så. De flesta tjurarna, som saknar ekonomiskt värde, avlivas mycket tidigt. Titta på könsfördelningen vid kosläpp och tänk på dem som saknas!

Nötdjur i det vilda kan leva i årtionden men en svensk mjölkko slaktas normalt efter mindre än 6 års liv av ständiga havandeskap. Om korna verkligen behövdes för de öppna landskapen skulle de få leva ut sina liv, men så är det ju inte.

Reflektera över kornas ålder vid ett kosläpp, och tänk på dem som saknas!I Sverige fängslas och dödas många miljarder djur varje år - fiskar, kycklingar, grisar, minkar, kaniner med flera.

Bönderna organiserar inga utsläpp av dessa djur, de lever hela sina liv utan att någonsin få se solen, känna gräs under fötterna eller simma i rent, öppet vatten. Överväg vilka sorters djur som visas vid ett kosläpp, och tänk på dem som saknas!

Djurens parti vill inte att kor alls ska födas upp i djurindustrin så att vi kan äta dem och dricka deras mjölk. Det går inte att separera mjölk- och köttindustrin. Avel för hög mjölkproduktion leder lätt till ökat lidande och sjukdom. ”Förbrukade” mjölkkor skickas oftast till slakt även om de skulle kunna leva länge till. Eftersom korna är lakterande under större delen av sitt liv kan de hållas inomhus över 90 procent av sitt liv, enligt Djurens Rätt.

Annons

Betesrätten omfattar inte kalvar och tjurar, så de står ofta inne året om. Inom mjölkindustrin tas kalven normalt från kon direkt eller någon dag efter födseln. Både kon och kalven stressas enormt av separationen då det strider mot deras naturliga beteende att inte få vara tillsammans. Att upprepade gånger bli inseminerad, vara dräktig och föda sin kalv bara för att kort därefter förlora denna är ett trauma för en ko och något vi menar är djurplågeri och inte borde vara tillåtet.

Vårt mål är att djurindustrin ska avskaffas, och det är vi ensamma om i svensk politik. Djurens parti i Nederländerna, Partij voor de Dieren, fick 3,2 procent av rösterna och fem riksdagsplatser i det holländska valet förra året. För kornas skull vore det mycket bra om Djurens parti även väljs in i den svenska riksdagen i år.

Johannes Vigmo, styrelseledamot Djurens parti

Peter Kalmström, medlem Djurens parti