Polisens nationella operativa avdelning efterlyser att reglerna förenklas och förtydligas. I dag är det en förundersökningsledare som avgör om en person ska göra ett DNA-test om brottet kan ge strängare straff än böter.

Men det är ändå en bedömning.

Det utredarna vill är att man rutinmässigt testar alla, där fängelse kan finnas i straffskalan. Detta för att kunna klara upp fler fall.

– Det är givetvis så att ju fler topsningar vi gör desto fler ärenden kan få en lösning, konstaterar Lars Johansson.

Trafik- och sexbrott

Han var själv i England och studerade polisens arbete på plats. Där testade polisen regelmässigt de personer som begick olika former av trafikbrott.

Det gav ett överraskande resultat.

– Det visade sig att många av som testades i södra England hade begått sexbrott i norra delen och tvärtom. Hade vi den möjligheten i Sverige skulle det givetvis påverka resultaten positivt, fortsätter Lars Johansson.

Han betonar att DNA många gånger också används för att utesluta en gärningsman och att en förslagen person rent teknisk skulle kunna placera ut någon annans spår på platsen.

– DNA är inte lösningen på alla frågor, men det ger ofta utredarna något att utgå ifrån, konstaterar Johansson.

Spår via släktingar

Polisen kan nu också göra större dna-sökningar och via släktingar hitta den misstänkte, i exempelvis mordfall. Det har lett till nya spår i flera uppmärksammade brott.

Annons

Nyligen har man fått upp nya spaningsuppslag i Linköpingsfallet, där en åttaåring och en 56-årig kvinna mördades. Det gäller också våldtäkten på en åttaårig flicka för 24 år sedan i Billdal och mordet på 16-åriga Malin Olsson på kyrkogården i Göteborg 1994.

Nyligen hade dock den nya möjligheten emellertid inte testats i Skaraborg, men polisen är övertygad om att det kommer att ske.

Utredarna konstaterar också att tekniken på det här området hela tiden går framåt och det som inte var aktuellt att testa för 20 år sedan kan bli det nu.

Även register för släktforskning har använts.

– Det vi behöver nu är klara och tydliga regler, säger Johansson.

FAKTA: Så många topsades i Skaraborg 2018

• Västra Skaraborg: 197

• Östra Skaraborg: 268

• Brott i nära relationer: 8

..

FAKTA: Så många topsades i Skaraborg 2018

• Västra Skaraborg: 197

• Östra Skaraborg: 268

• Brott i nära relationer: 8

• Total: 473

FAKTA: Familjesökning

En familjesökning eftersöks nära släktingar (biologiska föräldrar, barn och helsyskon) t..

FAKTA: Familjesökning

En familjesökning eftersöks nära släktingar (biologiska föräldrar, barn och helsyskon) till en person som avsatt ett brottsplatsspår. Familjesökning mot DNA-registren baseras på att nära släktingar generellt har mer likartad uppsättning DNA än personer som inte är nära släkt med varandra.

Modellen kan också användas till släktforskning.

Det finns tre olika DNA-tester som är lämpade. Med femmänningsavstånd, det vill säga släkting i femte led, kan man se vem man är släkt med ungefär 250 år tillbaka i tiden, oavsett kön. De andra två sätten utgår från moderslinjen eller faderslinjen.

NFC