Folkpartiet i Skara var värdar för ett mycket välbesökt och välarrangerat årsmöte för Folkpartiet i Skaraborgs länsförbund.

Till vice ordförande omvaldes Ulla-Britt Hagström Skövde och till andra vice ordförande omvaldes Claes Jägevall från Tibro.

Annons

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och val så hölls en del tal och samtal om valförberedelser. Pär Johnson Folkpartiets förstanamn i riksdagsvalet berörde skillnaderna i kommun respektive riksdagsvalet där det i en del kommuner landet över i dag är olika partikonstellationer framförallt beroende på vilka sakfrågor man vill driva och se till att få en majoritet för. Detta till skillnad från riksdagsvalet där vi går till val på att fortsätta samarbetet med övriga partier inom alliansen för att fortsätta ta ansvar för Sveriges utveckling. Han betonade att det är fortsatt viktigt att se till så att Folkpartiet får många röster i de kommande valen vilket avgör möjligheterna till fortsatt stort utrymme och möjligheter för Folkpartiets politik med fokus på de egna hjärtefrågorna såsom jämställdhet, skola, bekämpa orättvisor och att skapa möjligheter.

Ulla-Britt Hagström som är förstanamn på Regionlistan framförde att när nu E20 frågan om fyrfils väg genom Skaraborg mycket tack vare Folkpartites agerande är i hamn så fortsätter vi resan med att ansvarsfullt utveckla Skaraborg.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm höll ett anförande som dels handlade om de åtgärder som görs för ett än jämställdare och rättvisare samhälle samt om vikten av att Folkpartiet gör ett bra val så att detta som är ett av partiets viktigaste arbete kan fortsätta.

Maria Arnholm tilldelade även Karl Staaf plaketter för mångåriga och ansvarsfulla Liberala gärningar i samhället till Inger Larsson i Karlsborg, Gösta Cronholm Tidaholm och Lars Elfverson i Skövde.

Årsmötet avslutades med att Ordförande Pär Johnson tackade för förtroendet och tackade Folkpartiet i Skara för ett väl planerat och genomfört årsmöte.

Folkpartiet Skaraborg