Under våren var det flera personer som reagerade på att Oset i Huskvarna hade blivit något av en uppställningsplats för tung trafik, framför allt under kvällar och helger.

I början av sommaren beslutade sig därför tjänstemän på tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret för att sätta upp räcken och skyltar för att få ordning på parkeringssituationen.

De nya räckena var på plats i slutet av juni och begränsar numera framkomligheten för lastbilar som inte är tillåtna på parkeringsplatsen.

Nu när badsäsongen är över kan parkeringsövervakarna i Jönköpings kommun konstatera att de nya skyltarna har gett resultat.

– Vi anser att det har blivit mycket bättre, säger en representant till Jnytt.

Gör en översyn

Nu kommer Jönköpings kommun att göra en översyn där man ska titta på parkeringsplatsens helhet, från parkering och belysning till toaletter och ställplatser för husbilar.

– Parkeringsplatsen ska asfalteras och styras upp på ett bättre sätt. Tanken är att vi ska göra i ordning det redan i höst, säger Johnny Hjelmrin, trafikingenjör vid Jönköpings kommun, och fortsätter:

– Det finns även planer på nya ställplatser för husbilar, men det kräver en del utrustning och därmed mer planering. Vi behöver resonera kring vilken standard vi ska ha och det har vi ännu inte hunnit.

Annons

Socialdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om önskemålet om en satsning på Oset. Förslaget innehåller alltifrån en flytt av reningsverket till förbättring för husbilar som parkerar i området.