Som övertygad liberal redan i ungdomsåren gick han in i Folkpartiet på 1940-talet. Han deltog bland annat i bildandet av dåvarande Hökensås Kommun 1952.

Göstas stora intresse för idrott kom att genomsyra även hans politiska gärning:

I iordningställandet av Härjavallen på 1950-talet var han en av de pådrivande. När markarrendet inte gick att förlänga 50 år senare ordnade han ett Leaderbidrag som tillsammans med ideella krafter möjliggjorde en ny miniidrottsplats i anslutning till hembygdsgården.

Löparbanorna vid Centralskolan, som senare vid skolans ombyggnad flyttades till Hökensåsskolan, är ytterligare exempel på hans engagemang. Det faktum att Sparbankshallen idag är en idrottshall och inte en gymnastiksal är till stor del Göstas förtjänst.

Annons

Under 20 år var Gösta Härja Hembygdsförenings ordförande och bidrog vid såväl renovering av huset som inrättandet av museet på dess andra våning. I arbetet med landsbygdsutveckling tog han initiativ till serien i boulespel som bidragit till nya vänskapsband över sockengränserna.

Som politiker arbetade Gösta under många år med Hökensås semesterby, vars verksamhet låg honom varmt om hjärtat. Han var stiftelsens ordförande respektive vice ordförande, beroende på majoritetsförhållande, och lade ner många ideella arbetstimmar där.

Göstas betydelse för Härja och för utvecklingsarbetet kring Tidaholms landsbygd kan inte nog betonas!

Som folkpartist och liberal var Gösta känd för bestämda åsikter och stor integritet. Han drev sina frågor och hade synpunkter och tankar kring politiken både lokalt och nationellt.

Vid länsförbundets årsmöte 2014 hade vi glädjen att tilldela honom Karl Staafs-plaketten för betydande insatser inom Folkpartiet Liberalerna under många år.

En brinnande eldsjäl har slocknat – Vi minns honom med glädje och tacksamhet!

Liberalerna i Tidaholm genom Birgitta Andersson