Svar på insändare 4 september 2018 från Liberalerna i Tidaholm.

Bristen på skollokaler är snart ett minne blott. Nya och fina skollokaler, anpassade efter pedagogers önskemål byggs nu på Rosenbergsområdet.

En bra studie- och arbetsmiljö i ett område med natursköna och byggbara tomter som lockar fler till Tidaholm. Så gör vi vår fina lilla stad attraktiv och så skapar vi ökade skatteintäkter, som gör det möjligt att ordna bostäder åt alla.

Apropå bostäder... Kungsbroområdet vore en perfekt plats för hyresrätter med rimliga hyror, byggda av TBAB med rimlig standard och med hjälp av det statliga investeringsstöd som Vänsterpartiet har fått igenom i riksdagen.

I den bästa av världar byggs även hyresrätter med rimliga hyror på Rosenbergsområdet. Jag tror på bostadsområden med blandad bebyggelse som skapar förutsättningar för möten människor emellan. Integration skapas i vardagen. Ordentliga skolor, ökad inflyttning och ett samhälle för alla. Där har ni en kappvändares bekännelser.

För Vänsterpartiet i Tidaholm

Hajrudin Abdihodzic