Kent-Ove Hvass är expert på det mesta som rör våra fåglar, håller ett stort antal föredrag varje år, leder fågel/fotoresor och har även haft fotoutställningar. Han berättade ingående om ett stort antal fåglar, bland annat om pilgrimsfalken som når en hastighet av 350 km/tim när den dyker, jaktfalken som är jordens största falk.

Han visade också sin oerhörda kunskap om alla de småfåglar som finns, både de som vi känner igen men också okända arter. Han framhöll också Hornborgasjön som ett fantastiskt fågelparadis. Både Gotland och Öland är också välbesökta av fågelentusiaster.

Kent-Ove berättade också om Rallarkyrkogården som ligger mellan Björkliden och Riksgränsen. Platsen har beskrivits som en av Sveriges vackraste kyrkogårdar, en nationalskatt. Detta var en begravningsplats för rallare och anställda som avled av sjukdomar eller olyckshändelser. Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus som enligt föredragshållaren kanske inte är så känd som Falsterbo Horse Show.

Kent-Ove avtackades av ordföranden för ett mycket intressant föredrag.

Information hölls också av Mari Lundberg, omsorgsverksamheten, om uppsökande hembesök. Detta är en form av de olika stödformer som finns. Syftet med denna form är att man ska känna trygghet i det egna hemmet, få information om hjälpmedel, förebygga fallolyckor bland annat. Man ska dock inte redan ha insatser från hemvården. Man kan bli erbjuden denna service när man fyllt åttio år genom hembesök, brev, telefonsamtal eller få info skickad till sig.

Handläggarna har tystnadsplikt. Finns ytterligare en handläggare förutom Mari, nämligen Gerd Friberg Andersson.

Mötet avslutades med lottdragning och kaffe. Vid nästa månadsmöte kommer Alf Svensson, tidigare partiledare för KD och tidigare ledamot i Europaparlamentet.