Kommunen har sedan flera år tillbaka en funktion på sin hemsida som heter Tyck till. Där kan medborgarna lämna synpunkter, komma med förslag på förbättringar eller ge beröm till något som är bra inom den kommunala verksamhetens ramar.

Nu har Tyck till-systemet uppdaterats och berikats med ett nytt användningsområde.

En person som ser något i den offentliga miljön som behöver åtgärdas kan snabbt och enkelt göra en felanmälan.

Olika alternativ

— Det kan till exempel handla om nedskräpning eller en gatlampa som inte lyser. I formuläret på hemsidan finns en rad olika alternativ till vad felet avser, berättar Marie Anebreid på kansliavdelningen.

Annons

En felanmälan kan göras i dator eller direkt i mobilen under fliken Synpunkter & Felanmälan på kommunens hemsida.

— I formuläret kan man även bifoga en bild och markera på en karta var felet finns, säger Marie.

Anmälan går direkt till den berörda förvaltningen som har i uppdrag åtgärda felet.

Snabbar på processen

Kommunen ser stora fördelar med en sådan funktion.

— På det här sättet kan vi korta ner ledtiden från att ett fel uppmärksammas till att det rättas till. Det ska vara enkelt för medborgaren att ta kontakt.

Nytt är också att alla ärenden, oavsett om det är synpunkter eller felanmälningar, kommer att vara offentliga med svar/återkoppling från den berörda förvaltningen. Undantag görs för individärenden eller om sekretess eller kränkande uppgifter förekommer.

— Det innebär att man kommer att kunna se alla synpunkter och anmälningar som gjorts tidigare. Självklart kan man vara anonym, säger Marie Anebreid.