Fredag den 11 oktober uppmärksammar Förenta Nationerna (FN) flickors rättigheter och deras särskild utsatta situation runt om i världen. En av de viktigaste och mest brännande frågorna rör barnäktenskap och tvångsäktenskap. Enligt FN blir över 47 000 flickor bortgifta varje dag. Det motsvarar en flicka varannan sekund och ungefär 17,4 miljoner flickor varje år! Det är tydligt att barnäktenskap direkt hotar flickors hälsa och välbefinnande. Ofta leder detta till riskfyllda graviditeter, förnekande av flickors rätt till utbildning och begränsade möjligheter till aktiviteter utanför hemmet. På det sättet är flickor dubbelt diskriminerade för att de är barn, men också för att de är flickor.

I augusti presenterade den S-ledda regeringen en proposition som föreslår att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Det nya lagförslaget ska skydda alla som befinner sig i Sverige mot barnäktenskap, oavsett var äktenskapet har ingåtts. S-kvinnor välkomnar förslaget. Barnäktenskap ska aldrig tillåtas, barn ska få vara barn!

S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. I FNs utvecklingsmål ”Agenda 2030” finns bland andra även jämställdhetsmål som till exempel att avskaffa könsstympning och barn- och tvångsäktenskap. S-kvinnor kämpar för att alla världens länder ska nå målen senast 2030!

Annons

Vi är övertygade om att temat för årets internationella flickadag ”Framsteg för flickor = Framsteg för de Globala målen” är en vision som är oerhört viktigt att kämpa för. Med jämställda förutsättningar och rättigheter får flickor enorma möjligheter för förändring: för sig själva, för sina familjer, sina samhällen och för hela länder!

Zelal-Sara Yesildeniz

Ordförande för Tidaholm S-kvinnor