Stödet ska även gå till att genomföra aktiviteter för personer som inte är medlemmar, då kulturnämnden anser att kollektivverkstäderna har en viktig roll att spela som mötesplats.

Presidiet i regionens kulturnämnd, Conny Brännberg, Lars Nordström och Anne-Charlotte Karlsson besökte i veckan den grafiska verkstaden i Tidaholm.

Annons

— De imponerades av de resurser som verkstaden erbjuder sina medlemskonstnärer i form av tryckpressar, litografistenar och inte minst utrustningen för att tillverka papper. Det är ett särskild värde att den konstnärliga verksamheten också är ett sätt att bevara den industrihistoria som finns i Tidaholm sedan tändsticksfabriken startade sitt litografiska tryckeri för mer än hundra år sedan, berättar Klas Sjögren, sekreterare i Litografiska akademin.

Idag är grafiska verkstaden en mötesplats för konstnärer från flera länder i hela världen.

— Genom att det finns möjlighet att både arbeta och bo här ingår kollektivverkstaden i ett nätverk med Artists in Residence i regionen som syftar till att öka det kulturella utbytet med andra regioner och länder. Det innebär också att konstnärer knutna till Konstlitografiska verkstaden ges möjlighet att besöka, möta kollegor och arbeta i andra konstnärliga verksamheter i andra länder. Detta utbyte ligger helt i linje med regionens tankar om kollektivverkstäderna som en mötesplats för konstnärer.

Just nu finns för övrigt en konstnär från Tidaholmsverkstaden i Dresden i Tyskland.

Regionens kulturnämnd anser att stöd till kollektivverkstäder stärker infrastrukturen för konstnärligt skapande i regionen. Det anges i Västra Götalandsregionens kulturplan 2016-2019. Kollektivverkstäder utgör ett nav på sina respektive platser där konstnärer och organisationer skapar utveckling – en satsning på kollektivverkstäder blir därför en satsning på invånarna i Västra Götaland.