Det är så torrt att det knastrar när man går i skogen. Maj månads värmebölja har skapat sommarkänsla och bruna ben men kan också leda till invasion av getingar och råttor – och blåbärsbrist. Blåbären, som har klarat frosten som normalt sett är den största faran, har gott om kart efter blomningen. Men för att bären ska kunna växa krävs det regn.

Magnus Engstedt är rädd för att blåbärsriset torkar in och torkan fortsätter.

– Direkt efter pollineringen behövs det regn för pollineringen är en väldigt energikrävande process. Sedan ska bäret börja svälla men blir det inget regn blir det istället kartavfall.

I skogen finns det områden som är mer vattenhållande än andra, områden med fler vattenådror och som därför har mer fukt i marken. Där kan man kanske hitta blåbär i sommar. Men för varje vecka som går utan regn kommer skörden att minska, säger Magnus Engstedt.

Om blåbären torkar in så finns det odlade blåbär. Men sammantaget, säger Magnus Engstedt, odlas det blåbär på 50 hektar i hela landet och det är inte så mycket om man jämför med de vilda bären.

Frosten är den största faran för blåbären men det har inte varit någon risk för det i vår. Nu är det torkan som hotar en riklig skörd, säger Magnus Engstedt.

Ola Langvall, vid skogs–och fältforskningsavdelningen vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU), har i många år gjort prognoser för hur rikliga skördarna blir av de vilda bären i skogarna. I år gör man inga sådana observationer eftersom man inte har fått några anslag till det.

Annons

Han tror att det blir blåbär i år men att frågan är hur stora de blir.

– Även om det är väldigt torrt när blåbären börjar mogna kan de svälla om det kommer regn efter midsommar. Det finns fortfarande ett hopp, säger Ola Langvall och tillägger att det inte bara är människor som kommer att sakna de vilda blåbären om torkan fortsätter. Också djuren, som älgarna, äter blåbär och torkan gör att det kan bli ont om mat för dem om mycket av vegetationen torkar.

Nyligen, berättar Magnus Engstedt, har Livsmedelsverket kommit med en ny rapport om hur viktigt det är att äta bär och frukt. Det är viktigare att man får i sig bären och frukten oavsett hur de är odlade. Med den kunskap man har idag, enligt Livsmedelsverket, är det inte bättre att äta ekologisk mat än konventionell mat.

Det gäller också för jordgubbarna som kommer att mogna fram snart. Magnus Engstedt tror att det blir stora mängder som blir klara för försäljning i mitten av juni. Men om man äter svenska eller utländska jordgubbar har ingen större betydelse ur hälsosynpunkt. Enligt Magnus Engstedt har 90 procent av alla prover som tagits på svenska jordgubbar visat på halter av växtskyddsmedel och att genomsnittet på de svenska jordgubbarna ligger på bara 0,9 procent av gränsvärdet.

– Jag har räknat ut att man kan äta 66 000 liter konventionellt odlade jordgubbar om dagen utan att ta skada, då förstår man vilka nivåer som jordgubbarna ligger på i förhållandet till gränsvärdena när det gäller resthalter av bekämpningsmedel.

Du representerar Bärfrämjandet. Är det inte din uppgift att marknadsföra svenska bär som odlats konventionellt?

– Jo. Men det går inte bara att hitta på. Jag lutar mig mot Livsmedelsverkets forskning, säger Magnus Engstedt.

Frukt och grönsaker

Tillgänglig forskning tyder inte på att ekologisk mat innehåller mer näring än annan mat...

Frukt och grönsaker

Tillgänglig forskning tyder inte på att ekologisk mat innehåller mer näring än annan mat.

Baserat på dagens forskning kan man inte säga att ekologisk mat är bättre för hälsan än ekologisk mat.

Det viktigaste för hälsan är att äta mycket frukt och grönsaker, oavsett hur de är odlade.

Risken att bli sjuk av vanligt odlad mat är försvinnande liten, även om det finns rester av bekämpningsmedel. Men vill man att spridningen av kemikalier i miljön ska minska ska man välja ekologiskt. Också om man vill värna om människorna som arbetar med odlingen.

Källa: Livsmedelsverket