Akutsjukhusen är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus), SkaS (Skaraborgs Sjukhus), KS (Kungälvs Sjukhus) och AL (Alingsås Lasarett). Antalet akutbesök ökar varje år – 0,6 procent i snitt för regionen per år. För SkaS handlade det om 2,99 procent år 2016 och 0,63 procent 2017.

Annons

Medan regionens akutsjukhus höjts med 4,2 procent för regionen i snitt har Skaraborgs Sjukhus fått 3,5 procent, lägst procentandel bland akutsjukhusen i regionen. Invånarantalet är grundläggande för fördelningen. Geografiska avstånd eller andel äldre påverkar i princip inte alls tilldelningen. Ju fler invånare vi lyckas locka till Skaraborg, desto bättre ekonomiska förutsättningar tilldelas akutsjukvården.

Sjukvården lever i ett mycket komplicerat system för budgetering och uppföljning. En kompletteringsbudget har tillförts för ordnat införande av dyra läkemedel, SOS alarm, sociala avgifter samt riktade statsbidrag för tillgänglighet inom barnhälsa och gynekologisk cellprovstagning. Sedan tillkommer statliga pengar för kvinnors hälsa och förlossningssjukvård, psykisk hälsa, ungdomsmottagningar samt omställning av hälso- och sjukvård. Och därtill kommer resurser för ”brutna tak” som gäller om sjukhuset producerar mer vård än vad överenskommelsen säger. SkaS värnar om att vara väl förberett inför förändringar, nu speciellt för samverkan i omställningsarbetet för den nära vården.

Mitt i allt detta klarar ledningen med Åsa Ranbro Jansson som ekonomichef i spetsen att under åren hantera 4-miljardersbudgetar på ett helt professionellt sätt. Allt är under kontroll. Med lyhördhet och hög ekonomisk kompetens ser de till att alla ska få modern och professionell vård dygnets alla timmar. Detta inom garanterad tid oavsett diagnos av olika grad. De ska genomföra alla beslut som vi politiker fattar och på ett professionellt sätt vägleda oss. Tilläggsuppdragen har i år utförts helt för besök men inte fullt ut för operation/behandling.

För Skaraborgs Sjukhus handlar det om att göra allt för att behålla personal. Man beräknar att personalomsättningen kostar en kvarts miljon per person. Vi politiker är medvetna om att personalen har en krävande arbetssituation och en tuff arbetsmiljö. Att satsa på arbetsmiljön är vårt främsta mål. Vi hoppas att under nya året 2018 kunna satsa på förbättringar för personalen gällande arbetstider. Först i ledet är utbildning av specialistsjuksköterskor. Vi hoppas också slippa s k ”bemanningssnurror” vid tillfälliga vårdplatser.

Ulla-Britt Hagström (L)

Ordförande, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus