Fyra ensamkommande ungdomar som bor på boende i Tidaholms kommun har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

Migrationsverket bedömer att individerna är 18 år eller äldre och därmed inte bör behandlas som ensamkommande barn.

I enighet med denna bedömning har ungdomarna avvisats från sina boenden.

Har överklagats

Annons

Migrationsverkets beslut att skriva upp åldern på ungdomarna till 18 år eller äldre har överklagats till förvaltningsrätten i Jönköping.

Under tiden som den juridiska processen pågår har socialförvaltningen i Tidaholms kommun beslutat att låta ungdomarna bo kvar på sina boenden - trots att Migrationsverket avvisat dem.

— De hade eventuellt blivit förflyttade till andra ställen. Vi tycker att det är mer humant att låta dem bo kvar tills överklagandeprocessen är avslutad, säger socialchef Bengt Höglander.

Olika scenarior

Skulle förvaltningsrätten ge Migrationsverket rätt i sin bedömning kommer personerna att avvisas från sina boenden. Om rätten däremot ger bifall till deras överklaganden kan de få bo kvar på sina nuvarande boenden.

Socialförvaltningens beslut att låta ungdomarna få bo kvar så länge den juridiska processen pågår blev ett extra ärende på social- och omvårdnadsnämndens senaste sammanträde. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.