En av motiveringarna är att den har använts till ungdomsverksamhet tidigare. Ja, men man flyttade ju därifrån och anledningen var redan då att lokalerna lämpade sig dåligt.

Vi undrar vad socialdemokraterna menar? Å ena sidan sker ett ambitiöst arbete med att utveckla ett levande centrum, å andra sidan avvecklas lokal efter lokal i centrum. Kvar blir mörklagda öde byggnader. Exempel är turistbyråns flytt till museet, Barnens hus flytt till museet, den stora tomma röda tegelbyggnaden vid hotellet och snart ett tomt godsmagasin. Vad ska hända med godsmagasinet? Ska det rivas? Godsmagasinet och stationshuset är historiska minnen som behöver finnas kvar i stadsbilden. De måste givetvis underhållas och då är det bra om de också får sjuda av liv. Moderaterna vill gärna se ett Ungdomens hus i ett renoverat godsmagasin. Det är bra att ungdomarna finns i centrum. De syns och verksamheten bidrar till ett levande centrum. Vi har svårt att förstå hur socialdemokraterna och kompisarna i vänster- och miljöpartiet tänker.

Moderaterna i Tidaholm