Samfälligheten Forsen, det vill säga radhuslängorna mellan Ringleden och Bäckedalsgatan, har inkommit med klagomål om att trafiksituationen vid Hökensåsskolan är otillfredsställande då barn passerar samfällighetens häck och korsar Östra Ringvägen utanför de anvisade övergångsställen som finns.

Som ett första steg för att komma tillrätta med problemet och skapa en bättre trafik- och säkerhetslösning beslutade tekniska nämnden att eleverna på Hökensåsskolan ska informeras om trafiksäkerhet och om att använda de anvisade övergångsställen som finns.