Efter många år i mörker har Härja kyrka fått en fasadbelysning av modernt snitt med energibesparande diodlampor. Resultatet har blivit väldigt effektfullt och belysningen gör att kyrkan smälter in väldigt väl i miljön. Mörka partier har lämnats för att inte störa fladdermössen

För något år sedan lades ny dränering runt kyrkan och i samband med det arbetet lades det ner en tom kabeltrumma för framtida bruk. Tack vare detta så behövdes det inte göras någon arkeologisk undersökning när belysningen installerades.

Även gången från grinden ner till kyrkporten har fått en ny belysning för att underlätta för kyrkobesökarna under den mörka årstiden. Detta har kunnat genomföras genom att använda pengar från fonder som hör till Härja kyrka.

Så nu kan man säga att det är ljus på Guds hus även i Härja.