Olyckan hände när två anställda skulle hämta sängar i sjukhusets källare. Det var SLA först att skriva om.

Personerna skulle passera en kulvert för att ta sig till rummet där sängarna stod. I kulverten stod det flera tvättvagnar som gjorde att det blev trångt att passera. Det var då som trucken kom och den ska ha kört i hög fart enligt anmälan. De två personerna kastade sig undan och hoppade upp på en kant. En av dem halkade på kanten och föll så illa att hon skadade sig allvarligt med en spricka i armbågen och en fraktur i höften som följd. Kvinnan fick vårdas på sjukhus i tio dagar.