Nyligen presenterade FTI statistik för insamling av förpackningar och tidningar i Sverige, som du kan ta del av i en faktaruta här intill. I pressmeddelandet kring detta fokuseras på just plastförpackningar.

Hur mycket återvinns?

Hur många kilo förpackningar återvanns 2016 i Sverige per person och hur såg snittet ut på ol..

Hur mycket återvinns?

Hur många kilo förpackningar återvanns 2016 i Sverige per person och hur såg snittet ut på olika orter?

Glasförpackningar

Sverige 21

Falköping 16

Götene 22

Skövde 14

Skara 22

Tidaholm 17

Vara 10

Lidköping 19

Mariestad 15

Pappersförpackningar

Sverige 13

Falköping 10

Götene 7

Skövde 11

Skara 11

Tidaholm 13

Vara 7

Lidköping 7

Mariestad 12

Plastförpackningar

Sverige 6

Falköping 8

Götene 3

Skövde 4

Skara 4

Tidaholm 7

Vara 2

Lidköping 2

Mariestad 5

Metallförpackningar

Sverige 1,6

Falköping 1,1

Götene 0,9

Skövde 1,2

Skara 2,1

Tidaholm 1,7

Vara 0,6

Lidköping 0,8

Mariestad 1,5

Tidningar

Sverige 24

Falköping 23

Götene 29

Skövde 28

Skara 22

Tidaholm 19

Vara 13

Lidköping 17

Mariestad 34

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Det framhålls att svenska hushåll lämnat in fler plastförpackningar till återvinning för sjätte året i rad, men att det samtidigt behöver öka ännu mer. Totalt återvinns idag runt 40 procent av plastförpackningarna och det överstiger med marginal regeringens mål på 30 procent. Men från 2020 höjs målet till 50 procent. Därför behöver FTI få hushållen att sortera ännu mer plastförpackningar istället för att slänga dem i soptunnan.

Annons

— Vi vet att vi inte får in allt, det är därför vi ställer ett så högt krav som 80 procent på Swerec och de tyska anläggningarna, säger Annica Dahlberg på FTI.

Swerec är den enda anläggningen i Sverige som sorterar plast för återvinning. Men FTI planerar för en egen anläggning i Motala och problemen med Swerec har gjort att FTI skyndar på dessa planer. Tanken är att den ska stå klar år 2019.

Peter Håkansson på Swerec oroas inte över planerna på FTI:s anläggning.

— Insamlingen av plast ökar år från år med det perspektivet kommer våra tjänster fortsatt behövas, säger han.

Annica Dahlberg på FTI påminner om de höjda målen i Sverige för återvinning av plastförpackningar.

— Samtidigt höjs kraven i andra europeiska länder, varför det kommer att finnas en kapacitetsbrist, säger hon.