Från att ha varit ett undantag har kremation blivit det vanligaste alternativet i Sverige. 1936, när statistiken börjar, kremerades 4,5 procent av de avlidna i Sverige. Förra året var andelen 80,6 procent. Tjugo år tidigare, 1996, kremerades 65,7 procent av de döda. Andelen har alltså ökat över tid.

FAKTA: Så många kremeras

Krematorium antal kremationer år 2016

Lidköping 749

Skövde 1016

Mariestad 3..

FAKTA: Så många kremeras

Krematorium antal kremationer år 2016

Lidköping 749

Skövde 1016

Mariestad 338

Trollhättan 1140

Borås 1558

Alingsås 659

Vänersborg 1174

Totalt i Sverige 73 344

Källa: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Annons

Pastoraten har hand om begravningsväsendet på uppdrag av staten. Länsstyrelsen står för tillsynen. För sex år sedan befarade kyrkopolitikerna Lars Hjertén och Lave Malmgren att maxkapaciteten för kremationer inom Skara stift snart skulle vara nådd. De skrev en motion till stiftsfullmäktige om att stiftsstyrelsen skulle få i uppdrag att planera och samordna arbetet med att bygga ut krematoriekapaciteten.

Om man ser till kapaciteten att utföra kremationer i hela Västsverige har den dock ökat sedan dess. Krematoriet i Borås byggdes ut 2014 och den 10 november i år invigs det nya, utbyggda krematoriet vid Kviberg i Göteborg. Bara där kommer det att finnas kapacitet för 10 000 kremationer årligen, vilket gör det till Nordens största krematorium.

I Skara stift finns sju krematorier: i Alingsås, Borås, Lidköping, Mariestad, Skövde, Trollhättan och Vänersborg. Krematoriet i Skövde, som utför kremationer av avlidna från Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Tidaholm och Falköping har inte riktigt uppnått sin maxkapacitet. Här skulle kunna utföras omkring 400 ytterligare kremationer årligen.