Hur ställer sig kommunen till Vattenfalls planer på att söka nytt eller ändra sitt nuvarande tillstånd från tolv vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter, till 20 stycken med en maxhöjd på 250 meter? Det var den övergripande frågan som flera invånare i Velinga och Härja ställde till kommunen under februari månads fullmäktigemöte.

I måndags svarade Tony Pettersson (S), ordförande för miljö- och byggnadsnämnden, på frågeställningen och förklarade att en eventuell ansökan måste handläggas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation innan kommunen yttrar sig. I yttrandet kan de då lämna synpunkter samt ska säga ja eller nej till ansökan, så kallade kommunala vetot

– De frågor som ställdes kommer att besvaras i miljökonsekvensbeskrivningen som görs. Den ska redogöra vilken miljöpåverkan den planerade verksamheten kan medföra, belyses påverkan naturmiljö, fågelliv, hälsa, miljö, hydrogeologi och friluftslivet, säger Tony.

Tillståndsansökan kommer även att prövas av miljö- och byggnadsnämnden, eller samhällsbyggnadsnämnden om handläggningen inte sker i år, mot den av kommunen antagna vindbruksplanen.

– I det berörda området har tre olika företag fått tillstånd eller bygglov som ansetts förenliga vindbruksplanen, vilket anses ha utrymme för cirka 20 verk. I vindbruksplanen finns inga angivelser angående höjd, men miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011 om en tolkning av planen som innebär att i norra delen av området tre bör 16 vindkraftverk kunna tillåtas, samt att man ska vara restriktiv med att tillåta vindkraftverk med högre totalhöjd än 150 meter, säger Tony.

Annons

Kommunen fick under allmänhetens frågestund också flera nya frågor att besvara till nästa möte.

Lennart Ström, boende Härja, frågade bland annat vilka kriterier som krävs för att ett område enligt kommunen ska klassas som "tyst", och varför inte platsen där vindkraftsparken ska ligga är ett av dem.

Även Peter Nilsson från arbetsgruppen Vindkraft Hökensås påpekade vindkraftverkens ljudvolym och undrade om Tidaholms kommun har några planer på att göra som Vaggeryds kommun och höja bullergränsen från 35 till 40 decibel vid intilliggande fastigheter.

Dessutom tog Ivan Vard, boende i Vitared, upp frågan om en annan planerad vindkraftspark, nämligen den på Hornamossen. Området tillhör Habo kommun, men ligger två kilometer från Vitared. Därmed menar Ivan att även boende i Tidaholms kommun kommer att påverkas.

– Mullsjö la in sitt veto mot etableringen. Nu är det tio verk som återstår där Habo kommun äger marken. Hur ska egentligen Tidaholm hantera Habo kommun och OX2:s planer på att fortskrida etableringen?

Frågorna kommer att besvaras av kommunen vid nästa sammanträde den 23 april.