Styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutade på måndagen i enighet att låta utreda två ärenden mer innan man går till beslut.

Det finns en regional plan för barn- och ungdomsspsykiatrin (BUP) där en bärande tanke är att skapa färre, större och mer robusta mottagningar. Utifrån denna har verksamhetschefen tagit fram ett förslag med Skövde som nav för BUP i Skaraborg. Men enligt styrelsens ordförande Pär Johnson (L) var det inte tillräckligt tydligt för att gå till beslut på.

– Underlaget visar inte tydligt hur verksamheten som är kvar ska se ut, som hur mycket som ska vara kvar i Lidköping, säger han.

I höstas genomfördes en förändring i Falköping där BUP blev en satellitmottagning med kraftigt minskat öppethållande. Enligt underlaget till beslutet fick Falköpingspatienter som stått i kö, ibland sedan 2016, kort efter förändringen möjlighet till besök.

I underlaget står också om att Mariestad kan vara ytterligare en central utbudspunkt i Skaraborg och att det där finns lokaler som är lämpliga, efter vissa justeringar. Men i beslutsförslaget står enbart Skövde som nav.

– Det vill vi ha förtydligat, säger Pär Johnson.

Enligt Pär Johnson bör det finnas verksamhet inom BUP på alla fyra sjukhusorterna även framgent.

– Så långt kan jag sträcka mig att det ska vi absolut ha, säger han.

Det fanns även förslag om att avveckla dagsjukvården i på sjukhuset i Mariestad, men även detta ska utredas mer innan beslut. Enligt Pär Johnson tycks det som att besökarna till dagsjukvården egentligen skulle uppsöka vårdcentralen.

Annons

– De är troligen primärvårdspatienter och tillhör inte sjukhuset. Då kan vi stänga den, men vi vill vara säkra på det, säger han.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden väntas nu ta beslut om att låta utreda dagsjukvården i Mariestad.

Dessutom fanns beslut om att flytta specialistmottagningar inom hud och ÖNH (öron, näsa, hals) från Mariestad och koncentrera dessa till Skövde och Lidköping. Pär Johnson lutar åt att dessa verksamheter kommer att flyttas från Mariestad, men vill veta mer om hur många patienter som påverkas.

– Det verkar troligt, men vi vill vara säkra innan istället för efter, säger han.