Regionstyrelsen har beslutat att det ska utredas om Skaraborgsenheten för folkhälsa ska flyttas till annan aktör.

I övriga regionen är folkhälsostrateger anställda direkt av kommunerna, med bidrag från regionen. I Skaraborg är folkhälsostrategerna istället anställda av regionen, men de sitter ute i kommunerna, som tillhandahåller arbetsplats.

Skälet till att det är annorlunda i Skaraborg jämfört med resten av regionen går långt tillbaka i tiden.

Annons

— Jag tror att det är för att det här sättet att jobba med folkhälsoarbete startade i Skaraborg i slutet av 70-talet. Strategerna har alltid varit anställda av landstinget och senare regionen och man har varit nöjd med detta, säger Inger Hannu, enhetschef för Folkhälsa Skaraborg.

Som chef för enheten tycker Inger Hannu att fördelarna med modellen i Skaraborg är större än nackdelarna.

Vid en tidigare omorganisation i regionen flyttades folkhälsa Skaraborg från hälso- och sjukvårdsnämnden till att ligga under regionutvecklingsnämnden (RUN). Nu ska det alltså utredas om enheten ska flyttas till annan aktör.

- Jag vet inte vad tanken är. Jag kan tänka mig att man vill undersöka om den senaste förändringen var bra eller om vi ska tillbaka till hälso- och sjukvårdsnämnden. Man kan också titta på om det ska se ut som i övriga kommuner i regionen, att vi ska tillhöra kommunerna, säger Inger Hannu.

Hon tror i vilket fall inte att en förändring kommer att ske snabbt, med tanke på att man nyligen skrivit på fyraåriga avtal med kommunerna i Skaraborg om folkhälsoarbetet. Dessa avtal börjar gälla 1 januari.

Samtidigt har Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att en extern konsult ska anlitas för att kartlägga och analysera det lokala folkhälsoarbetet i Skaraborg. Konsulterna ska undersöka för- och nackdelar med olika former av organisering och även lämna rekommendationer för att utveckla verksamheten.

Denna analys ska vara klar under våren 2018.