I lördags delade Västergötlands fornminnesförening ut förtjänstmedaljer till personer som gjort betydande insatser för att levandegöra och öka kunskapen om Västergötlands historia

Eric Julihn, Agneta Tjäder, Bo Björk, ordförande för Mariestads Fyrsällskap, och Ragnar Sigsjö, ordförande för Västergötlands Fornminnesförening.
Foto: privat

I lördags delade Västergötlands fornminnesförening ut förtjänstmedaljer till personer som gjort betydande insatser för att levandegöra och öka kunskapen om Västergötlands historia:Eric Julihn, Skövde (ordförande för Föreningen Stenhuggeriets Vänner vid Råbäcks hamn), Agneta Tjäder, Ulricehamn och Jan Sjöberg, Vargön fick utmärkelser.

Föreningens kulturarvspris 2019 utdelades till Mariestads Fyrsällskap.

Eric Julihn, medaljör och Ragnar Sigsjö, ordförande för Västergötlands Fornminnesförening

Motivering av Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj 2019 till Agneta Tjäder: Västergötlands Fornminnesförenings styrelse har vid sitt sammanträde den 9 april 2019 beslutat att tilldela Dig föreningens förtjänstmedalj med devisen: För trogen vård av fädrens minne. Motivering: Agneta Tjäder har skrivit ett flertal böcker. 1998 kom boken Flickan från ingenstans om den folkkära 1900-talsförfattaren Birgit Sparre.

Agneta Tjäder, medaljör och Ragnar Sigsjö, ordförande för Västergötlands Fornminnesförening.

2001 gav Agneta Tjäder, tillsammans med fotografen Christer Hallgren, ut boken Bygden kring berget – Kinnekulle under tusen år, som speglar berget och livet runt berget i dåtid och nutid. 2004 kom boken Bygden runt sjön tillsammans med fotografen Jan Töve. Boken handlar bland annat om Bogesund, Ulricehamns medeltida föregångare, de gamla herrgårdarna runt sjön Åsunden och beskriver traktens kulturhistoria. Den utsågs 2004 till årets vackraste västgötabok av Föreningen för Västgötalitteratur.

Annons

2007 gav hon ut boken Mölndalsån – från källan till Drömmarnas kaj, tillsammans med fotografen Mikael Svensson. Boken är en spännande resa utmed Mölndalsån från källan i Töllsjö till Göta Älv i Göteborg. 2011 kom boken Änglagårdsbygd, återigen tillsammans med Jan Töve och med förord av filmaren Colin Nutley. Boken består av ett tjugotal reportage gjorda på intressanta platser längs vägarna där Änglagårdsfilmerna spelades in och intervjuer med några av människorna där.

Agneta Tjäder använder också sitt historiska intresse och sin stora kunskap för att hålla föredrag och guidningar runt om i Västergötland. Guidningarna gör hon gärna runt sjön Åsunden och i den vackra Änglagårdstrakten men också på Kinnekulle och utmed Mölndalsån. Hon är medlem i Ulricehamns guideförening.

Agneta Tjäder får Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj för sitt arbete med att levandegöra Västergötlands historia som författare, guide, föredragshållare och journalist.

Motivering av Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj 2019 till Erik Julihn: Västergötlands Fornminnesförenings styrelse har vid sitt sammanträde den 9 april 2019 beslutat att tilldela Dig föreningens förtjänstmedalj med devisen: För trogen vård av fädrens minne.

Motivering: Eric Julihn har haft central roll för att ge industrihistoriska miljöer en plats i svensk antikvarisk praktik. Hans intresse för industrihistoria väcktes under tidiga tonår då arbetet med industriarvet ännu var i sin linda i Sverige. Den geografiska avgränsningen för Erics arbete har i huvudsak varit Skaraborgs län.

Hans insatser för att kartlägga, bevara och förmedla kunskap kring denna del av Västergötlands kulturarv har haft en central roll för det industriella kulturarvets ställning i regionen.

Under en tioårsperiod från mitten av 1970-talet gjorde Eric Julihn en rad kommunvisa inventeringar av industrihistoriska miljöer tillsammans med ingenjör Bengt Spade.

Inventeringarna var pionjärarbeten och kom att bli mönsterbildande. Han har också genomfört en rad studier av enskilda industribranscher och industrier. Boken ”Forsvik– ett bruk i Sverige” (2004) vittnar om hans arbete att teckna enskilda industriers historia. Hans insatser har ofta varit avgörande för att rädda, bevara och utveckla sådana viktiga industrihistoriska miljöer.

Förutom Forsviks bruk bör även Vretens sågverk och framför allt Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri nämnas speciellt i detta sammanhang.Försitt långvariga, banbrytande och betydelsefulla arbete för Västergötlands och landets industriella kulturarv tilldelas Eric Julihn Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj.

Motivering av Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj 2019 till Mariestads Fyrsällskap: Västergötlands Fornminnesförenings styrelse har vid sitt sammanträde den 9april 2019 beslutat att årets kulturarvspris skall tilldelas Mariestads Fyrsällskap som genom sitt arbete verkar för att främja, fördjupa och förmedla kunskapen om Västergötlands kulturarv. Mariestads Fyrsällskap bildades 2008 med den uttalade målsättningen att bevara Mariestads gamla fyrar och andra sjömärken. Då hade nyligen fyrarnas ägare, Sjöfartsverket, meddelat att ett antal fyrar på grund av sitt dåliga skick skulle rivas och ersättas av lampor på enkla fackverksmaster.

Genom ett stort engagemang och betydande ideellt arbete, utfört av medlemmar i fyrsällskapet, är samtliga fyrar numera i ett mycket gott skick. På bara tio år har man renoverat inte mindre än tio fyrar och flera stora sjömärken. Tack vare Mariestads Fyrsällskap har de mer än hundraåriga fyrarna nu bevarats för framtiden, till glädje för både sjöfarare och kulturhistoriskt intresserade. Det omfattande arbetet har man dessutom dokumenterat i en bok, utgiven på eget förlag i samband med 10-årsjubileet 2018.