Det handlar om att löpande lät bli att bokföra inbetalningar från 1 januari 2010 till den 31 december 2014. Sammanlagt hade det om 5,6 miljoner, varav 1,2 miljoner var moms.

• År 2010: 1 849 246 kronor, samt moms 521 936 kronor.

• År 2011: 1 359 051 kronor, samt moms 378 341 kronor.

• År 2012: 224 322 kronor, samt moms 46 438 kronor.

• År 2013: 220 066 kronor, samt moms 62 871 kronor.

• År 2014: 743 512 kronor, samt moms 181 317 kronor.

Åklagaren anser att brottet är grovt eftersom det rört betydande belopp samt skett systematiskt under en längre tid. Skattekontrollen har också försvårats rejält.